Polskie Towarzystwo Marketingu Politycznego

z siedzib± w Kielcach

ptmp@pu.kielce.pl