Adres strony Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach to http://www.ujk.edu.pl/site.php.
Prosimy o aktualizację swoich zakładek.

Dziękujemy.


The address of Jan Kochanowski University in Kielce is http://www.ujk.edu.pl/site.php.
Please update your links and bookmarks.

Thank you.