Adres strony Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach to http://www.ujk.edu.pl/ifiz/za/planetarium.html.
Prosimy o aktualizację swoich zakładek.

Dziękujemy.


The address of Jan Kochanowski University in Kielce is http://www.ujk.edu.pl/ifiz/za/planetarium.html.
Please update your links and bookmarks.

Thank you.